glimten.gif (1697 bytes)
update.gif (1190 bytes)
innehall.gif (1177 bytes)

Från ett svunnet 50-tal

Artikel publicerad  i GT 2 febr. 1953
med text av Bertil Magnusson
Åter till NY artikel med ännu fler bilder


duva_14.jpg (17326 bytes) Brevduvan i krigets
och i fredens tjänst

När man talar om brevduvans nytta under krig hör man många människor säga, att vi med vår moderna radio, vår television och radar ej är i behov av ett så pass omodernt underrättelsemedel som brevduvan.

Mot dessa påståenden vill jag blott nämna att så sent som under andra världskriget användes duvor dagligen.

Ett par exempel på hur man använde dem kan kanske verka upplysande.

Man hade t. ex. konstruerat en liten kamera, som fästes under duvan, så att när den släpptes på andra sidan fienden, utmärkta flygfoton togs över fiendens frontlinjer.

Vidare konstruerades en speciell låda som duvan kunde sättas i. När lådan släpptes ut från en U-båt, på havsbottnen, hölls den stängd av vattentrycket, men så fort den nått vattenytan öppnades den så att duvan kunde flyga hem och meddela positionen. Tänk så många människoliv som kunde ha räddats om samtliga U-båtar hade haft en sådan låda.

Även de allierade bombplanen hade brevduvor med sig, varvid de kunde skicka hem meddelanden utan att behöva anlita radio och därigenom förråda sin position.

Ja, brevduvan gjorde stor nytta under kriget, och den blev även hedrad. Victoriakorset, den högsta utmärkelse en engelsk soldat kunde få, utdelades vid ett tillfälle bl. a. till en brevduva. Svårt medtagen och skadad dog den efter att i en engelsk duvofficers händer ha överbringat ett budskap som räddade en grupp engelska soldater från en säker död i Frankrike.

Med ovanstående har jag gett en del exempel på duvans nytta i krig. Men duvan kan även göra nytta i fred. De danska fiskarna använder sig av brevduvor att i förväg meddela storleken på fångsten, som de kommer hem med, ja även att begära hjälp vid svåra situationer. Ty alla fiskare har ju inte råd att köpa en dyrbar radioutrustning, duvor däremot, kan man ju hålla sig med för en billig penning.

Tänk även vilken nytta duvorna skulle kunna göra vid turiststationerna i fjällen. Vid riskabla utflykter skulle man där lätt kunna meddela stationen om något missöde inträffat. Ja, jag tycker vi kan enas om att brevduvan är en liten nyttig fågel som vi alla skall värna och skydda. Och så skall vi inte klanka för mycket på de brevduvemän, som tagit till uppgift att sörja för fortbeståndet av denna intelligenta lilla fågel, utan förstå att de gripits av brevduvesportens tjusning.

M.

E-POST till GLIMTENs redaktör