Till de manliga läsarnas glädje visas denna gång

kvinnliga skottar, möjligen med anknytning till släkten Bundy

Hjälp oss identifiera kvinnorna

Rad 1 skott_01.jpg (10891 bytes) skott_02.jpg (10264 bytes) skott_03.jpg (11059 bytes) skott_04.jpg (10609 bytes) skott_05.jpg (11912 bytes)
ID Skott-01 Skott-02 Skott-03 Skott-04 Skott-05
Rad 2 skott_06.jpg (11014 bytes) skott_07.jpg (10797 bytes) skott_08.jpg (10030 bytes) skott_09.jpg (12046 bytes) skott_10.jpg (10850 bytes)

ID

Skott-06 Skott-07 Skott-08 Skott-09 Skott-10
skott_11.jpg (8535 bytes) skotte_1.jpg (12294 bytes) Till vänster:

Skotte  med äran att leda damerna

Skott-11
Håll med om att de flesta kvinnorna är vackra i sina typiska munderingar med skotska attribut.

 

VAR TOGS BILDERNA ?

Bilden nedan kan möjligen avslöja var bilderna togs genom huset i bakgrunden. Bilden är en variant av  "förstasidans" och ur den har vi klippt "Skott-11", som var suddig på första varianten.

skottar2.jpg (54135 bytes)

Har du uppgifter att lämna ? Kontakta via

E-POST till GLIMTEN